ราชสมาคมภูมิศาสตร์ (ร่วมกับ IBG)

การผลักดันขีดจำกัดในการสำรวจ
ราชสมาคมภูมิศาสตร์ (ร่วมกับ IBG)

RGS (ร่วมกับ IBG) - ความร่วมมือกัน

แลนด์โรเวอร์ร่วมมือกับราชสมาคมภูมิศาสตร์ (ร่วมกับ IBG) ในการสนับสนุนความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์สาขาภูมิศาสตร์

แลนด์โรเวอร์และราชสมาคมภูมิศาสตร์

แลนด์โรเวอร์ทำงานอย่างใกล้ชิดกับราชสมาคมภูมิศาสตร์ (และ IBG) โดยให้การสนับสนุนและมอบรถยนต์สำหรับงานภาคสนามและการเดินทางสำรวจ