ฝ่ายขาย สำหรับนักการทูตและสถานทูต

หลายประเทศทั่วโลกเลือกใช้ยานยนต์ของแลนด์โรเวอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของนักการทูตและสถานทูตของตน บางส่วนอาจเป็นเพราะความสามารถในการ “ไปได้ทุกที่” ของเราที่ทำให้รถยนต์ของเราสามารถเคลื่อนที่ไปตามงานต่างๆ ของสถานทูตได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือชนบท

แลนด์โรเวอร์เสนอราคารถยนต์ทุกรุ่นของเราเป็นพิเศษสำหรับนักการทูตในฐานะเจ้าหน้าที่การทูตหรือสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศที่เป็นตัวแทนประเทศของคุณในต่างประเทศ

เรามีทีมเฉพาะกิจพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกด้านตั้งแต่การเลือกรถของคุณและช่วยเหลืองานเอกสารของรัฐบาลกลาง เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากการลดราคาเป็นพิเศษจากแลนด์โรเวอร์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ หากคุณเป็นเจ้าหน้าที่การทูตหรือสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศที่เป็นตัวแทนประเทศของคุณในต่างประเทศหรืออยู่ในภารกิจทางการทูต โดยซื้อรถยนต์สำหรับการใช้งานเป็นรถยนต์ราชการ คุณอาจมีสิทธิ์ได้ รับการลดราคาเป็นพิเศษสำหรับแลนด์โรเวอร์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม