คำถามที่พบบ่อย

เปิดทั้งหมด
เพราะเหตุใดโปรแกรมการรับประกันของแลนด์โรเวอร์จึงไม่ครอบคลุมถึงผ้าเบรก
เพราะเหตุใดศูนย์จำหน่ายจึงไม่มีรถทดแทนหรือรถเช่าให้เมื่อฉันส่งรถเข้ารับบริการและบำรุงรักษา
เพราะเหตุใดศูนย์จำหน่ายจึงไม่มีอะไหล่รถยนต์ทั้งหมดอยู่ในคลัง
เพราะเหตุใดฉันจึงถูกเรียกเก็บเงินไม่เท่ากันสำหรับการบริการแต่ละครั้ง
ถ้าฉันพลาดเข้ารับบริการ จะมีระยะไมล์หรือเดือนที่เป็นระยะผ่อนผันให้หรือไม่
ฉันจะจองนัดหมายนำรถของฉันเข้ารับบริการอย่างไร
เพราะเหตุใดฉันจึงต้องใช้น้ำมันเครื่องที่แลนด์โรเวอร์แนะนำ
ฉันสามารถติดตั้งระบบตรวจสอบความดันลมยาง (TPMS) บนรถของฉันได้หรือไม่