การรับประกันการป้องกันสนิมและสี

การรับประกันการป้องกันสนิมและสี

การคุ้มครองพื้นผิวเฉพาะทาง

ป้องกันพื้นผิวแลนด์โรเวอร์ของคุณด้วยการรับประกันเฉพาะทางที่ครอบคลุมการซ่อมแซมรอยกระแทกและรอยขีดข่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงการขึ้นสนิมด้วย

การรับประกันการป้องกันสนิม

การรับประกันการป้องกันสนิม

หากส่วนใดของงานตัวถังแลนด์โรเวอร์ของคุณขึ้นสนิม ศูนย์บริการที่ผ่านการรับรองจากแลนด์โรเวอร์จะซ่อมหรือเปลี่ยนแผงที่ขึ้นสนิมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย การคุ้มครองนี้มีระยะเวลา ปีนับจากวันที่คุณได้รับมอบแลนด์โรเวอร์คันใหม่ของคุณ โดยไม่คำนึงถึงระยะไมล์หรือการเปลี่ยนเจ้าของ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขมีผลบังคับใช้
การรับประกันสี

การรับประกันสี

เมื่อมีการรับประกันสี หากมีงานสีใดที่ต้องการการดูแล ศูนย์บริการที่ผ่านการรับรองจากแลนด์โรเวอร์จะทำงานให้แล้วเสร็จโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย การคุ้มครองนี้มีระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่คุณรับมอบแลนด์โรเวอร์คันใหม่ของคุณ โดยไม่คำนึงถึงระยะทาง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขมีผลบังคับใช้

ความมั่นใจสำหรับทุกการผจญภัยของคุณ

แลนด์โรเวอร์ของคุณได้รับการออกแบบมาเพื่อพาคุณไปเกือบทุกที่ และการรับประกันพิเศษของเราคุ้มครองการลงทุนของคุณในขณะที่คุณเพลิดเพลินไปกับการขับขี่

การรับประกันและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

การรับประกันและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

วางใจทั้งที่บ้านและขณะเดินทางด้วยการรับประกันและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินจากแลนด์โรเวอร์ ทั้งหมดออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเจ้าของแลนด์โรเวอร์
การขยายระยะเวลารับประกัน

การขยายระยะเวลารับประกัน

เพื่อความสบายใจอย่างต่อเนื่อง โปรดขยายระยะเวลารับประกันของแลนด์โรเวอร์หลังจากระยะเวลาการรับประกันแบบมาตรฐาน 3 ปีหมดอายุลง งานซ่อมแซมทั้งหมดจะดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ผ่านการรับรองจากแลนด์โรเวอร์โดยใช้อะไหล่แท้ของแลนด์โรเวอร์เพื่อคุ้มครองการลงทุนของคุณ
อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

การรับประกันครอบคลุมอะไหล่แท้หรืออุปกรณ์เสริมทุกชิ้นที่ซื้อมาจากศูนย์บริการที่ผ่านการรับรองจากแลนด์โรเวอร์หรือผู้จัดจำหน่ายอะไหล่ที่ผ่านการรับรองจากแลนด์โรเวอร์และจะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข*ข้อยกเว้นจากการรับประกัน

แม้ว่าการรับประกันของคุณจะดีเลิศเช่นเดียวกับแลนด์โรเวอร์ของคุณ แต่ไม่ได้ครอบคลุมทุกรายการ เช่น กลุ่มรายการที่มีการปรับแต่งหรือเปลี่ยนใหม่ในระหว่างดำเนินการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาตามปกติ นอกจากนี้ ยังไม่ครอบคลุมการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ที่จำเป็น ซึ่งเป็นผลโดยตรงจาก

- การสึกหรอตามปกติ
- ข้อบกพร่องในการบำรุงรักษารถอย่างเหมาะสมตามตารางการบำรุงรักษาและคำแนะนำการบริการของแลนด์โรเวอร์
- การใส่หรือเติมเชื้อเพลิงที่ไม่ถูกต้อง เช่น ใช้เบนซินแทนดีเซล
- การไม่ใช้ชิ้นส่วนหรือสารเหลวตามที่แลนด์โรเวอร์ระบุ (หรืออะไหล่ที่มีคุณภาพเทียบเท่า)
- ความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ อุบัติเหตุ หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม
- การดัดแปลงรถหรือชิ้นส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต (การดัดแปลงนอกเหนือจากข้อมูลเฉพาะทางเทคนิคของแลนด์โรเวอร์)

ข้อยกเว้นอื่นๆ

การรับประกันแลนด์โรเวอร์ของคุณจะไม่รับผิดชอบความไม่สะดวก การสูญหายของการขนส่ง การเสียเวลา หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมอื่นใดที่คุณหรือผู้อื่นอาจได้รับอันเป็นผลมาจากข้อบกพร่องที่ได้รับการครอบคลุม