สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

การระดมความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1954
สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ - ความร่วมมือกัน

การสนับสนุนที่เปี่ยมด้วยน้ำใจจากแลนด์โรเวอร์ช่วยให้สภากาชาดเข้าถึงชุมชนที่ห่างไกลและเปราะบาง โดยให้พวกเขาฟื้นตัวได้ดีขึ้น
รับชมภาพยนตร์

ฮีโร่ของโครงการ

ฮีโร่ของโครงการคือยานยนต์ไม่เหมือนใครที่สร้างขึ้นโดย SVO เพื่อสภากาชาด โดยปรับปรุงเวลาการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิดภัยพิบัติและช่วยชีวิตผู้คน
ฮีโร่ของโครงการ