ข้อกำหนด และเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ส่วนลดสำหรับค่าอะไหล่ที่ร่วมรายการเท่านั้น
ค่าแรงและค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่ร่วมในโปรโมชั่น
สำหรับสั่งซื้อและติดตั้งที่ศูนย์บริการแลนด์โรเวอร์ สาขาพระราม 4 เท่านั้น
ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับส่วนลด เป็นยอดใช้จ่ายค่าอะไหล่สุทธิต่อ 1 ใบเสร็จ หลังจากหักส่วนลดต่างๆแล้ว
จำกัดรับสิทธิ์ส่วนลดสูงสุดที่ 50,000 บาท/ใบเสร็จ เท่านั้น
ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดของโปรโมชั่นอื่นๆได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ส่วนลดพิเศษเฉพาะค่าอะไหล่เท่านั้น
ค่าซ่อมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่รวมอยู่ในการส่งเสริมการขาย
พิเศษเฉพาะสำหรับการซื้อและติดตั้งที่ศูนย์บริการแลนด์โรเวอร์พระราม 4 เท่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่คำนวณเพื่อรับส่วนลดคือยอดค่าใช้จ่ายสุทธิของอะไหล่ใน 1 ธุรกรรม หลังจากหักส่วนลดต่างๆ ทั้งหมด
ข้อเสนอจำนวนจำกัดพร้อมส่วนลดสูงสุด 50,000 บาท
ไม่สามารถใช้ข้อเสนอร่วมกับข้อเสนอ/การส่งเสริมการขาย/ส่วนลดอื่นใดที่มีอยู่ได้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาและเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้