น้ำมันกลุ่ม ดีเซล เปลี่ยนชื่อใหม่

น้ำมันกลุ่ม “ดีเซล” เปลี่ยนชื่อใหม่ ตามประกาศ กรมธุรกิจพลังงาน มีผลเริ่ม 1 ตุลาคม 2563 นี้

กรมธุรกิจพลังงาน ได้ออกประกาศให้ น้ำมันดีเซล บี10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศและให้ใช้ชื่อเรียกว่า น้ำมันดีเซล ส่วน น้ำมันดีเซล (บี7) ที่จำหน่ายในชื่อ น้ำมันดีเซล อยู่นั้น ให้เปลี่ยนชื่อเป็น น้ำมันดีเซล บี7 และ น้ำมัน ดีเซล พรีเมี่ยม ให้เปลี่ยนชื่อเป็น ดีเซล พรีเมี่ยม บี7 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

Yes - เหมาะกับรถแลนด์โรเวอร์ เครื่องยนต์ดีเซล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมกับศูนย์บริการรถยนต์แลนด์โรเวอร์

ศูนย์บริการ แลนด์โรเวอร์ พระราม 4
โทร: 02 666 7503
Line อย่างเป็นทางการ: @JaguarLandRoverTH
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.

น้ำมันกลุ่มดีเซลเปลี่ยนชื่อใหม่

น้ำมันกลุ่มดีเซลเปลี่ยนชื่อใหม่ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน มีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2020

กรมธุรกิจพลังงานได้ประกาศว่า Diesel B10 จะเป็นดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศและจะเรียกว่า Diesel Fuel และ Diesel (B7) ขายในชื่อ Diesel Fuel ที่จะเปลี่ยนเป็น Diesel B7 และ Diesel Premium ที่จะเปลี่ยนเป็น Diesel Premium B7 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2020 เป็นต้นไป

ใช่แล้ว - เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลของแลนด์โรเวอร์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th หรือติดต่อศูนย์ให้บริการแลนด์โรเวอร์ประเทศไทย

ศูนย์ให้บริการแลนด์โรเวอร์ประเทศไทย
โทร: 02 666 7503
Line อย่างเป็นทางการ: @JaguarLandRoverTH
วันจันทร์ - วันเสาร์ 8:00 น. - 17:00 น.