ราชสมาคมภูมิศาสตร์ร่วมกับสมาคมนักภูมิศาสตร์บริติช

For more than 25 years Land Rover has been supporting the Royal Geographical Society with the Institute of British Geographers which is a world centre for geography, supporting research, education, expeditions and fieldwork, and promoting public engagement and informed enjoyment of our world. Land Rover supports fieldwork and expedition activities, from providing vehicles and expertise, to funding outreach and training, and today providing the Land Rover Bursary.

equestrian


การร่วมงานของแลนด์โรเวอร์สนับสนุน Geography Outdoors ที่เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการวิจัยภาคสนาม การสำรวจ และการเรียนรู้นอกสถานที่ แลนด์โรเวอร์ให้การสนับสนุนด้านการเงินและให้สมาคมยืมยานพาหนะเพื่อใช้ในการเยี่ยมชมศูนย์ภาคสนาม มหาวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมต่างๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุนงานของสมาคมเพื่อให้งานภาคสนามมีการวางแผนที่ดี ดำเนินการอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ โดยเป็นงานภาคสนามที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองของนักเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านภูมิศาสตร์ การให้ทุนของแลนด์โรเวอร์ยังช่วยดำเนินงานสุดสัปดาห์แห่ง “การสำรวจ” ประจำปี และให้เงินสนับสนุนตัวแทนที่จะเข้าร่วมหลักสูตรของแลนด์โรเวอร์เรื่องความปลอดภัยของผู้ขับขี่บนเส้นทางขรุขระ

ทั้งสององค์กรร่วมกันมอบ Land Rover Bursary ประจำปี การสนับสนุนนี้จะมีการให้ยืมรถยนต์ Land Rover 110 Defender และมอบเงินทุน 30,000 ปอนด์ ให้ทีมเพื่อสนับสนุนการเดินทางด้านภูมิศาสตร์ เป้าหมายของการเดินทางคือเพื่อท้าทายและสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมในการทำความเข้าใจด้านภูมิศาสตร์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งจำเป็นต้องใช้ 110 Defender ในการเดินทาง

ในการทำงานกับสมาคม แลนด์โรเวอร์ยังแสดงความเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนสี่ล้ออย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมการหาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสังคมอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ