DISCOVERY SPORT - สมรรถนะ

วิดีโอวิธีการใช้งานคุณสมบัติด้านสมรรถนะของ Discovery Sport
DISCOVERY SPORT - สมรรถนะ

สมรรถนะ

โหมดลดพลังงานสิ้นเปลืองของ DISCOVERY SPORT – TOUCH PLUS

โหมดลดพลังงานสิ้นเปลืองของ DISCOVERY SPORT – TOUCH PLUS

ระบบข้อมูลการประหยัดเชื้อเพลิงได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่ประหยัดเชื้อเพลิงได้มากที่สุดโดยการให้ข้อมูลรถและเคล็ดลับในการขับขี่
โหมดลดพลังงานสิ้นเปลืองของ DISCOVERY SPORT – TOUCH

โหมดลดพลังงานสิ้นเปลืองของ DISCOVERY SPORT – TOUCH

ระบบข้อมูลการประหยัดเชื้อเพลิงได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่ประหยัดเชื้อเพลิงได้มากที่สุดโดยการให้ข้อมูลรถและเคล็ดลับในการขับขี่
ระบบช่วยผู้ขับขี่

ระบบช่วยผู้ขับขี่

คำแนะนำวิธีการใช้งานต่างๆ ซึ่งครอบคลุมชุดระบบช่วยผู้ขับขี่ที่เป็นนวัตกรรมของ Discovery
อินโฟเทนเมนท์

อินโฟเทนเมนท์

คำแนะนำวิธีการใช้งานต่างๆ ซึ่งครอบคลุมชุดเทคโนโลยีอินโฟเทนเมนท์ขั้นสูงของ Discovery Sport
ความสะดวก สบาย

ความสะดวก สบาย

คำแนะนำวิธีการใช้งานต่างๆ ซึ่งครอบคลุมชุดเทคโนโลยีอินโฟเทนเมนท์ขั้นสูงของ Discovery Sport