CASTROL EDGE PROFESSIONAL

แนะนำเป็นพิเศษโดยแลนด์โรเวอร์
CASTROL EDGE PROFESSIONAL

ออกแบบมาเพื่อให้แสดงสมรรถนะ

เครื่องยนต์แลนด์โรเวอร์ทั้งหมดเติมน้ำมันคาสตรอลที่โรงงาน ดังนั้นจึงควรรักษามาตรฐานการหล่อลื่นในระดับสูงแบบเดียวกันนี้ไปตลอดอายุการใช้งานแบบผจญภัยที่ยาวนานของเครื่องยนต์

การออกแบบเชิงวิศวกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิด

แนวทางการร่วมมือกันนี้ทำให้มีการทดสอบน้ำมันเครื่อง Castrol Professional อย่างครอบคลุมในเครื่องยนต์แลนด์โรเวอร์ในระหว่างช่วงการพัฒนา ซึ่งทำให้เทคโนโลยีของทั้งสองบริษัทมีความเหมาะสมที่สุดเพื่อมอบสมรรถนะที่โดดเด่น การประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น และลดการปล่อย2 คาร์บอนมอนอกไซด์

แบรนด์แรกของโลก

Castrol EDGE Professional เป็นน้ำมันเครื่องที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน2 แบรนด์แรกของโลก ในปี ค.ศ. 2014 การปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ลดลง 200,000 ตัน2 ด้วยความมุ่งมั่นของคาสตรอลในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ใดๆ2 ที่ยังเหลืออยู่ในกระบวนการผลิตจะมีการชดเชยผ่านการลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น การปลูกป่าในเคนยา การผลิตไฟฟ้าสะอาดในประเทศจีน และฟาร์มพลังงานลมในนิวแคลิโดเนีย
ค้นหาศูนย์จำหน่ายใกล้บ้านคุณ