การรับประกันอะไหล่และอุปกรณ์เสริม

การรับประกันอะไหล่และอุปกรณ์เสริม

การคุ้มครองสำหรับอุปกรณ์เสริมแลนด์โรเวอร์ของคุณ

อะไหล่และอุปกรณ์เสริมของแลนด์โรเวอร์เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย เราจึงของแนะนำอย่างยิ่งให้คุณเลือกใช้เฉพาะอะไหล่แท้และอุปกรณ์เสริมของแลนด์โรเวอร์แท้สำหรับรถของคุณ
อะไหล่แท้แลนด์โรเวอร์มาพร้อมกับการรับประกัน 12 เดือน โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายของอะไหล่ใดๆ ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนหรือใช้ในการซ่อมแซมรถแลนด์โรเวอร์ของคุณ งานซ่อมแซมทั้งหมดถูกดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ผ่านการรับรองและใช้อะไหล่แท้ของแลนด์โรเวอร์เท่านั้น เราจึงไม่สามารถรับประกันความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากอะไหล่หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของแท้จากแลนด์โรเวอร์

สิ่งที่ครอบคลุม

อุปกรณ์เสริมทุกชิ้นที่ผ่านการรับรองจากแลนด์โรเวอร์มาพร้อมกับการรับประกัน 12 เดือน เมื่อจัดจำหน่ายโดยศูนย์บริการที่ผ่านการรับรองจากแลนด์โรเวอร์

นอกจากนี้ หากอุปกรณ์เสริมแท้ของแลนด์โรเวอร์ได้รับการติดตั้งภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนหรือ 1,600 กม. (แล้วแต่ว่าถึงระยะใดก่อน) หลังจากการส่งมอบแลนด์โรเวอร์คันใหม่ของคุณ อุปกรณ์เสริมเหล่านั้นจะครอบคลุมอยู่ในการรับประกันจากผู้ผลิตเป็นระยะเวลา 3 ปี

ความมั่นใจสำหรับทุกการผจญภัยของคุณ

แลนด์โรเวอร์ของคุณได้รับการออกแบบมาเพื่อพาคุณไปเกือบทุกที่ และการรับประกันพิเศษของเราคุ้มครองการลงทุนของคุณในขณะที่คุณเพลิดเพลินไปกับการขับขี่

การรับประกันและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

การรับประกันและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

วางใจทั้งที่บ้านและขณะเดินทางด้วยการรับประกันและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินจากแลนด์โรเวอร์ ทั้งหมดออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเจ้าของแลนด์โรเวอร์
การขยายระยะเวลารับประกัน

การขยายระยะเวลารับประกัน

เพื่อความสบายใจอย่างต่อเนื่อง โปรดขยายระยะเวลารับประกันของแลนด์โรเวอร์หลังจากระยะเวลาการรับประกันแบบมาตรฐาน 3 ปีหมดอายุลง งานซ่อมแซมทั้งหมดจะดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ผ่านการรับรองจากแลนด์โรเวอร์โดยใช้อะไหล่แท้ของแลนด์โรเวอร์เพื่อคุ้มครองการลงทุนของคุณ
การรับประกันสีและการป้องกันสนิม

การรับประกันสีและการป้องกันสนิม

แลนด์โรเวอร์ของคุณได้รับการออกแบบมาสำหรับสภาวะสุดขั้ว แต่ยังได้ประโยชน์จากการป้องกันเพื่อรักษารูปลักษณ์ที่ดีที่สุด ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากแลนด์โรเวอร์จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนตัวถังที่สึกกร่อน หรือความเสียหายของสีรถ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเมื่ออยู่ภายใต้การรับประกัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข*ข้อยกเว้นจากการรับประกัน

แม้ว่าการรับประกันของคุณจะดีเลิศเช่นเดียวกับแลนด์โรเวอร์ของคุณ แต่ไม่ได้ครอบคลุมทุกรายการ เช่น กลุ่มรายการที่มีการปรับแต่งหรือเปลี่ยนใหม่ในระหว่างดำเนินการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาตามปกติ นอกจากนี้ ยังไม่ครอบคลุมการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ที่จำเป็น ซึ่งเป็นผลโดยตรงจาก

- การสึกหรอตามปกติ
- ข้อบกพร่องในการบำรุงรักษารถอย่างเหมาะสมตามตารางการบำรุงรักษาและคำแนะนำการบริการของแลนด์โรเวอร์
- การใส่หรือเติมเชื้อเพลิงที่ไม่ถูกต้อง เช่น ใช้เบนซินแทนดีเซล
- การไม่ใช้ชิ้นส่วนหรือสารเหลวตามที่แลนด์โรเวอร์ระบุ (หรืออะไหล่ที่มีคุณภาพเทียบเท่า)
- ความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ อุบัติเหตุ หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม
- การดัดแปลงรถหรือชิ้นส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต (การดัดแปลงนอกเหนือจากข้อมูลเฉพาะทางเทคนิคของแลนด์โรเวอร์)

ข้อยกเว้นอื่นๆ

การรับประกันแลนด์โรเวอร์ของคุณจะไม่รับผิดชอบความไม่สะดวก การสูญหายของการขนส่ง การเสียเวลา หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมอื่นใดที่คุณหรือผู้อื่นอาจได้รับอันเป็นผลมาจากข้อบกพร่องที่ได้รับการครอบคลุม