การรับประกันโดยผู้ผลิตแลนด์โรเวอร์

การรับประกันโดยผู้ผลิตแลนด์โรเวอร์

การรับประกันมาตรฐาน

แลนด์โรเวอร์ใหม่ของท่านมาพร้อมกับการรับประกันมาตรฐาน 5 ปี ซึ่งครอบคลุมการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมชิ้นส่วนใดๆ ที่มีข้อบกพร่องจากการผลิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

วิธีเรียกร้องในต่างประเทศ

วิธีเรียกร้องในต่างประเทศ

หากคุณต้องการซ่อมแซมแลนด์โรเวอร์ของคุณในขณะที่คุณอยู่ต่างประเทศในช่วงพักร้อนหรืออยู่อาศัยชั่วคราว โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

ศูนย์ปฏิบัติการของพวกเราเปิดตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน และประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และสื่อสารได้หลายภาษา หมายเลขโทรศัพท์ คือ 1-4-1-888-222 หรือ 02-305-8508

ความมั่นใจสำหรับทุกการผจญภัยของคุณ

แลนด์โรเวอร์ของคุณได้รับการออกแบบมาเพื่อพาคุณไปเกือบทุกที่ และการรับประกันพิเศษของเราคุ้มครองการลงทุนของคุณในขณะที่คุณเพลิดเพลินไปกับการขับขี่

การรับประกันและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

การรับประกันและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

วางใจทั้งที่บ้านและขณะเดินทางด้วยการรับประกันและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินจากแลนด์โรเวอร์ ทั้งหมดออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเจ้าของแลนด์โรเวอร์
การขยายระยะเวลารับประกัน

การขยายระยะเวลารับประกัน

เพื่อความอุ่นใจอย่างต่อเนื่องหลังจากการรับประกันมาตรฐาน 5 ปีของท่านจบลง เราแนะนำให้ท่านขยายเวลาการรับประกันแบบพิเศษจากแลนด์โรเวอร์ โดยงานซ่อมแซมทั้งหมดจะใช้อะไหล่แท้และถูกดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมของแลนด์โรเวอร์
การรับประกันชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

การรับประกันชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

อะไหล่และอุปกรณ์เสริมมีการรับประกันรถยนต์ของผู้ผลิตเดียวกันเมื่อติดตั้งภายในหนึ่งเดือนหรือ 1,000 ไมล์ ของการส่งมอบรถ โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายของอะไหล่ใดๆ ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนหรือใช้ในการซ่อมแซมแลนด์โรเวอร์ของคุณ งานซ่อมแซมทั้งหมดจะดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากแลนด์โรเวอร์โดยใช้อะไหล่แท้ของแลนด์โรเวอร์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข*ข้อยกเว้นจากการรับประกัน

แม้ว่าการรับประกันของคุณจะดีเลิศเช่นเดียวกับแลนด์โรเวอร์ของคุณ แต่ไม่ได้ครอบคลุมทุกรายการ เช่น กลุ่มรายการที่มีการปรับแต่งหรือเปลี่ยนใหม่ในระหว่างดำเนินการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาตามปกติ นอกจากนี้ ยังไม่ครอบคลุมการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ที่จำเป็น ซึ่งเป็นผลโดยตรงจาก

- การสึกหรอตามปกติ
- ข้อบกพร่องในการบำรุงรักษารถอย่างเหมาะสมตามตารางการบำรุงรักษาและคำแนะนำการบริการของแลนด์โรเวอร์
- การใส่หรือเติมเชื้อเพลิงที่ไม่ถูกต้อง เช่น ใช้เบนซินแทนดีเซล
- การไม่ใช้ชิ้นส่วนหรือสารเหลวตามที่แลนด์โรเวอร์ระบุ (หรืออะไหล่ที่มีคุณภาพเทียบเท่า)
- ความเสียหายที่เกิดจากความไม่ประมาทเลินเล่อ อุบัติเหตุ หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม
- การดัดแปลงรถหรือชิ้นส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต (การดัดแปลงนอกเหนือจากข้อมูลเฉพาะทางเทคนิคของแลนด์โรเวอร์)

ข้อยกเว้นอื่นๆ

การรับประกันแลนด์โรเวอร์ของคุณจะไม่รับผิดชอบความไม่สะดวก การสูญหายของการขนส่ง การเสียเวลา หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมอื่นใดที่คุณหรือผู้อื่นอาจได้รับอันเป็นผลมาจากข้อบกพร่องที่ได้รับการครอบคลุม