มูลนิธิ BORN FREE FOUNDATION

ต้นกำเนิดการร่วมมือกันในอดีตของ Land Rover กับมูลนิธิ Born Free ย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นที่ Land Rovers ได้มีบทบาทในภาพยนตร์ชีวิตธรรมชาติในปี ค.ศ. 1966 ชื่อ Born Free นำแสดงโดย Virginia McKenna และ Bill Travers ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ความต้องการในตอนนั้นเหมือนกันกับในปัจจุบันคือการพึ่งพารถยนต์แลนด์โรเวอร์เพื่อเข้าถึงสัตว์ป่าในที่ห่างไกลที่สุดแลนด์โรเวอร์เริ่มทำงานร่วมกับมูลนิธิ Born Free ครั้งแรกในปี ค.ศ. 2002 และเรามุ่งมั่นที่จะให้การช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์แก่มูลนิธิอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดหารถยนต์ รวมถึงให้การสนับสนุนโครงการต่อไปอีก 5 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางเชิงบูรณาการในการสร้างความยั่งยืนในระดับสากล


ในการทำงานร่วมกันครั้งใหม่ มูลนิธิ Born Free Foundation จะใช้รถยนต์แลนด์โรเวอร์ในเคนยา เอธิโอเปีย อินเดีย และแอฟริกาใต้ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนงานการกุศลภาคสนามที่สำคัญ ทั้งนี้จะมีการสนับสนุนเพิ่มเติมที่ช่วยเหลือโครงการริเริ่มด้านการอนุรักษ์และสวัสดิภาพสัตว์ป่าในส่วนอื่นๆ ของแอฟริกาและเอเชียใต้ ในขณะที่ในสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นที่ตั้งของมูลนิธิการกุศลนี้ Born Free Land Rovers จะช่วยเหลือด้วยการสนับสนุนด้านการขนส่งและการทำหน้าที่ของแอมบาสเดอร์งานการกุศล


Will Travers OBE ประธานมูลนิธิ Born Free Foundation กล่าวว่า: “มูลนิธิ Born Free Foundation ทำงานเป็นด่านหน้าของการอนุรักษ์และสวัสดิภาพสัตว์ป่า และเราพึ่งพาแลนด์โรเวอร์ในการพาเราไปที่นั่น เราไม่เพียงต้องไปให้ถึงสถานที่ตั้งบางแห่งที่มีความท้าทายอย่างแท้จริง แต่เรายังต้องสามารถทำภารกิจให้สำเร็จและออกมาจากสถานที่เหล่านั้นได้ด้วย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และความเชื่อถือได้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง”