การขยายระยะเวลารับประกันของแลนด์โรเวอร์

การขยายระยะเวลารับประกันของแลนด์โรเวอร์

ความสบายใจที่นานขึ้น

ก่อนที่การรับประกันมาตรฐาน 5 ปีของท่านจะหมดอายุ ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์เดิมต่อไปด้วยการขยายเวลาการรับประกันแบบพิเศษจากแลนด์โรเวอร์ ติดต่อศูนย์บริการที่แลนด์โรเวอร์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งที่คุ้มครอง

การขยายระยะเวลารับประกันของคุณจะครอบคลุมตั้งแต่ข้อบกพร่องทางกลและทางไฟฟ้า ไปจนถึงส่วนประกอบที่ติดตั้งจากโรงงานและข้อผิดพลาดบางประการที่เกิดขึ้นตามมา คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันความรับผิดชอบการเรียกร้องค่าเสียหายที่ไม่จำกัด สูงสุดตามราคาซื้อรถยนต์

ความมั่นใจสำหรับทุกการผจญภัยของคุณ

แลนด์โรเวอร์ของคุณผ่านการออกแบบมาเพื่อพาคุณไปเกือบทุกที่ และการรับประกันพิเศษของเราคุ้มครองการลงทุนของคุณขณะที่คุณเพลิดเพลินกับการขับขี่

การรับประกันและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

การรับประกันและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

วางใจทั้งในบ้านและขณะเดินทางด้วยการรับประกันและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินจากแลนด์โรเวอร์ ทั้งหมดออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเจ้าของแลนด์โรเวอร์
อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

การรับประกันครอบคลุมอะไหล่แท้หรืออุปกรณ์เสริมทุกชิ้นที่ซื้อมาจากศูนย์บริการที่ผ่านการรับรองจากแลนด์โรเวอร์หรือผู้จัดจำหน่ายอะไหล่ที่ผ่านการรับรองจากแลนด์โรเวอร์และจะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
การรับประกันสีและการป้องกันสนิม

การรับประกันสีและการป้องกันสนิม

แลนด์โรเวอร์ของคุณได้รับการออกแบบมาสำหรับสภาวะสุดขั้ว แต่ก็ได้ประโยชน์จากการป้องกันในการรักษารูปลักษณ์ที่ดีที่สุด ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากแลนด์โรเวอร์จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนตัวถังที่สึกกร่อน หรือความเสียหายของสีรถ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเมื่ออยู่ภายใต้การรับประกัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข*ข้อยกเว้นจากการรับประกัน

แม้ว่าการรับประกันของคุณจะดีเลิศเช่นเดียวกับแลนด์โรเวอร์ของคุณ แต่ไม่ได้ครอบคลุมทุกรายการ เช่น กลุ่มรายการที่มีการปรับแต่งหรือเปลี่ยนใหม่ในระหว่างดำเนินการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาตามปกติ นอกจากนี้ ยังไม่ครอบคลุมการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ที่จำเป็น ซึ่งเป็นผลโดยตรงจาก

- การสึกหรอตามปกติ
- ข้อบกพร่องในการบำรุงรักษารถอย่างเหมาะสมตามตารางการบำรุงรักษาและคำแนะนำการบริการของแลนด์โรเวอร์
- การใส่หรือเติมเชื้อเพลิงที่ไม่ถูกต้อง เช่น ใช้เบนซินแทนดีเซล
- การไม่ใช้ชิ้นส่วนหรือสารเหลวตามที่แลนด์โรเวอร์ระบุ (หรืออะไหล่ที่มีคุณภาพเทียบเท่า)
- ความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ อุบัติเหตุ หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม
- การดัดแปลงรถหรือชิ้นส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต (การดัดแปลงนอกเหนือจากข้อมูลเฉพาะทางเทคนิคของแลนด์โรเวอร์)

ข้อยกเว้นอื่นๆ

การรับประกันแลนด์โรเวอร์ของคุณจะไม่รับผิดชอบความไม่สะดวก การสูญหายของการขนส่ง การเสียเวลา หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมอื่นใดที่คุณหรือผู้อื่นอาจได้รับอันเป็นผลมาจากข้อบกพร่องที่ได้รับการครอบคลุม