การรับประกันและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

การรับประกันและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

ภาพรวมการรับประกันและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

วางใจทั้งที่บ้านและขณะเดินทางด้วยการรับประกันและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินจากแลนด์โรเวอร์* – ทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อเจ้าของแลนด์โรเวอร์โดยเฉพาะ

การรับประกันมาตรฐาน

การรับประกันมาตรฐาน

คุณได้รับการรับประกันและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินจากผู้ผลิตแบบครบวงจรเต็มที่เป็นเวลา 5 ปี หลังจากซื้อแลนด์โรเวอร์ของคุณ ศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจากแลนด์โรเวอร์จะเปลี่ยนหรือซ่อมแซมทุกชิ้นส่วนที่มีความผิดพลาดทางการผลิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
การขยายระยะเวลารับประกัน

การขยายระยะเวลารับประกัน

เพื่อความสบายใจอย่างต่อเนื่อง โปรดขยายระยะเวลารับประกันของแลนด์โรเวอร์หลังจากระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี จากบริษัทผู้ผลิตหมดอายุลง งานซ่อมแซมทั้งหมดจะดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมของแลนด์โรเวอร์โดยใช้อะไหล่แท้ของแลนด์โรเวอร์
การรับประกันสีและการป้องกันสนิม

การรับประกันสีและการป้องกันสนิม

แลนด์โรเวอร์ของคุณได้รับการออกแบบมาสำหรับสภาวะสุดขั้ว แต่ยังได้ประโยชน์จากการป้องกันเพื่อรักษารูปลักษณ์ที่ดีที่สุด ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากแลนด์โรเวอร์จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนตัวถังที่สึกกร่อน หรือความเสียหายของสีรถ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเมื่ออยู่ภายใต้การรับประกัน
การรับประกันชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

การรับประกันชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

การรับประกันครอบคลุมอะไหล่แท้หรืออุปกรณ์เสริมทุกชิ้นที่ซื้อมาจากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากแลนด์โรเวอร์เป็นเวลานาน 12 เดือน และจะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีสำหรับแลนด์โรเวอร์รุ่นใหม่มีระยะเวลา 5 ปีแรก โปรแกรมนี้ให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินจากการเดินทางโดยรถยนต์ ทั้งหมดตั้งแต่การหยุดชะงักเนื่องจากการชำรุดเสียหายไปจนถึงเหตุฉุกเฉินเล็กน้อย เช่น ลมยางรั่ว ช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมของแลนด์โรเวอร์มักจะแก้ไขปัญหาได้ทันทีในที่เกิดเหตุ หากทำไม่ได้ เราจะนำรถของคุณไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากแลนด์โรเวอร์และชำระค่าเดินทางต่อไปให้คุณ


สายด่วน:
1-40-1-888-222 หรือ 02-305-8508

วิธีเรียกร้องการรับประกัน

หากคุณต้องการเรียกร้องการรับประกันของคุณ เพียงไปศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตพร้อมกับนำประวัติการเข้ารับบริการของคุณไปด้วย โดยปกติ ศูนย์บริการจะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที แต่โปรดทราบว่าการซ่อมแซมในบางกรณีอาจต้องได้รับอนุญาตจากแลนด์โรเวอร์ก่อน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข*ข้อยกเว้นจากการรับประกัน

แม้ว่าการรับประกันของคุณจะดีเลิศเช่นเดียวกับแลนด์โรเวอร์ของคุณ แต่ไม่ได้ครอบคลุมทุกรายการ เช่น กลุ่มรายการที่มีการปรับแต่งหรือเปลี่ยนใหม่ในระหว่างดำเนินการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาตามปกติ นอกจากนี้ ยังไม่ครอบคลุมการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ที่จำเป็น ซึ่งเป็นผลโดยตรงจาก

- การสึกหรอตามปกติ
- ข้อบกพร่องในการบำรุงรักษารถอย่างเหมาะสมตามตารางการบำรุงรักษาและคำแนะนำการบริการของแลนด์โรเวอร์
- การใส่หรือเติมเชื้อเพลิงที่ไม่ถูกต้อง เช่น ใช้เบนซินแทนดีเซล
- การไม่ใช้ชิ้นส่วนหรือสารเหลวตามที่แลนด์โรเวอร์ระบุ (หรืออะไหล่ที่มีคุณภาพเทียบเท่า)
- ความเสียหายที่เกิดจากความไม่ประมาทเลินเล่อ อุบัติเหตุ หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม
- การดัดแปลงรถหรือชิ้นส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต (การดัดแปลงนอกเหนือจากข้อมูลเฉพาะทางเทคนิคของแลนด์โรเวอร์)

ข้อยกเว้นอื่นๆ

การรับประกันแลนด์โรเวอร์ของคุณจะไม่รับผิดชอบความไม่สะดวก การสูญหายของการขนส่ง การเสียเวลา หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมอื่นใดที่คุณหรือผู้อื่นอาจได้รับอันเป็นผลมาจากข้อบกพร่องที่ได้รับการครอบคลุม